Nấm Linh Chi Vàng Hàn Quốc loại 1 có 5 – 6 tai 1Kg

2,000,000